Om recepten

Som ni förstår så är det inte familjen Bruun som skapar recepten på Den bruna maten, de är alla original ur samlingar från 70-talet.  En av dem var Mästerkocken, som gavs ut av Skandinavisk press, vilka numera kallar sig  IMP. År 2011 startades man åter upp verksamheten med Mästerkocken, men i ett annat format. Läs mer om detta här ->.

masterkocken-montage-2-555x407

En annan var Köksmästaren och publicerades av Hemmets Journal.

masterkocken-montage-2-555x407
Vidare har vi även använt oss av  Allt om Mat, Bonniers kokbok , Semic och en mängd andra källor som presenteras i samband med inläggen. Vi har så långt som möjligt försökt att ange ursprunget till materialet vi har använt, men om du hittar något av dina verk utan källhänvisning så maila oss på info – snabela- denbrunamaten.se, så ska vi se till att det läggs in.