Partners

Vadstena stads äldsta tänkeböcker 1577-1610

Blef tesligis för rätta stält en knecht, som hafuir boodt Wid Hammars kyrcke, benemd Biörnn Perssonn (huilckit Gud bätre), som War kommin vti skade för sijnn fatige hustru, och bekennir alt hafuir sig tildragit thet hann i then skadann kom, nemlige, at en söndag the hade Warit Wid Hammars kyrcke Wid messe. Tå messann War Wthe, sade bårgzfougdenn Stafan i Alznäs: Biörn, jag Will fölgiaf tig hem, giif mig maat, och iag Will betala öölet för mig ock tigh, som the och giordhe.


 

Kosmoskatten

Jag ar inte sa bra pa sana saker


 

Bannemej

Jag som bara gillar dang-dang.

->Till Bannemej